Slovensko združenje za
urgentno medicino

Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Interne klinike, Tajništvo,
Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana
Slovenija
   

V IZDELAVI
Hvala!