SPLOŠNE INFORMACIJE


NAMEN SIMPOZIJA
Simpozij je namenjen zdravnikom vseh strok, zobozdravnikom, medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom ter drugim, ki se pri svojem delu srečujejo z urgentnimi primeri ali se želijo za to področje dodatno izobraziti in usposobiti oziroma želijo predstaviti svoje dosežke ali ugotovitve.

KRAJ PRIREDITVE

Kongresni center St. Bernardin
Grand Hotel Bernardin
Obala 2
6320 Portorož

Tel. 05/ 690-7000
Faks: 05/ 690-7010

E-mail:booking@bernardingroup.si
http://www.h-bernardin.si

URADNA JEZIKA
slovenščina in angleščina.

VODSTVO SIMPOZIJA / DODATNE INFORMACIJE

Slovensko združenje za urgentno medicino
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interne klinike
Tajništvo, Zaloška 7, 1525 Ljubljana.

Sekretarki simpozija
Gospa Irena Petric in gospa Maja Strajnar


Informacije o prijavi:
ga. Maja Strajnar, tel.: 041 425 115, faks:
01 522-2416
E-pošta:
maja.strajnar@kclj.si

Ostale informacije:

ga. Irena Petric, tel.: 01 522-5337, faks: 01 522-2416
E-pošta: irena.petric@kclj.si
PROGRAMSKI ODBOR za zdravniški del srečanja
M. Gričar (predsednik), A. Bručan, S. Frol, P. Gradišek, M. Grošelj Grenc, S. Herman, P. Karner, M. Mohor, G. Prosen, L. Šarc, R. Vajd, D. Vlahovič, M. Zelinka, A. Žmavc

PROGRAMSKI ODBOR za sestrski del srečanja
J . Prestor (predsednk), V. Bračko, M. Brvar,
M. Cotič Anderle, D. Čander,
A. Fink, S. Košir, L. Prestor, M. Žunkovič


ORGANIZACIJSKI ODBOR
R. Vajd (predsednik),
M. Gričar, Grenc, L. Šarc, S. Zver, L. Žigon

 

 
20. MEDNARODNI SIMPOZIJ O
URGENTNI MEDICINI
13. - 15. junij 2013, Portorož