Slovensko združenje za
urgentno medicino

Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Interne klinike, Tajništvo,
Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana
Slovenija
 

Tečaj dodatnih postopkov oživljanja
evropskega sveta za reanimacijoTečaj DPO ERC se v anglešcini imenuje Advanced Life Support Course. Evropski svet za reanimacijo (ERC) je tečaj povzel po britanskem modelu, ki ga Angleški svet za reanimacijo (UK RC) uporablja že desetletje. V kontinentalni Evropi se je tečaj naprej uveljavil na Portugalskem, nato pa še v Španiji, Italiji, Nemciji, Avstriji in – med prvimi – tudi v Sloveniji. V Sloveniji je Svet za Reanimacijo pri Slovenskem združenju za urgentno medicino prvi tovrstni tečaj organiziral v maju 2001. Prvi tečaji so potekali v anglešcini, kmalu pa se bodo vsi tečaji odvijali v slovenšcini. Tudi tečaje v slovenšcini, ki jih bodo vodili slovenski inštruktorji, bo ERC priznal, seveda pod pogojem, da bodo tečaji organizirani po pravilih, ki jih določa ERC.

Tečaji so namenjeni izvajalcem postopkov oživljanja, prevsem zdravnikom, ponekod pa tudi medicinskim sestram, ki delajo na posebej zahtevnih oddelkih (npr. intenzivne terapije). Na tečaju naj bi udeleženci pridobili osnovno znanje in prakticne vešcine, ki so potrebne za zdravljenje odraslih bolnikov s srčnim zastojem.

Učni proces sestavljajo predavanja, diskusijske skupine, učne postaje in učne delavnice ter učenje v namišljenih situacijeh. Temeljne postopke oživljanja bomo na tečaju na kratko obnovili, od kandidatov pa pričakujemo, da bodo pred nadaljevanjem tečaja opravili test iz TPO. Teoretično znanje bomo povzeli že v priročniku, ki bo kandidatom dostopen vsaj teden pred začetkom tečaja. Na tečaju, predavanjih in v diskusijskih skupinah bomo nato samo poudarili pomembnejše informacije. Oskrbo dihalnih poti, varno defibrilacijo in prepoznavanje ritma bomo poučevali na učnih postajah. V simulacijah srčnega zastoja pa bodo kandidati v namišljenih situacijah v vlogi vodje tima združili in uporabili vse pridobljeno znanje.

Kandidat, ki želi opraviti tečaj, bo moral sodelovati v celotnem tečaju ter opraviti pisni preskus in praktični preskuse iz TPO, oskrbe dihalnih poti, defibrilacije in zdravljenja bolnikov s srčnim zastojem (vodenje reanimacije). Certifikat, ki ga bo kandidat pridobil, velja tri leta – in sicer v Sloveniji, pa tudi drugje po Evropi. Certifikat bodo že na samem tečaju pridobili vsi udeleženci, ki bodo tečaj uspešno opravili, izkaznice in značke pa bodo prejeli naknadno.

Tečaj traja dva dni. Pred tečajem bodo vsi kandidati prejeli priročnik in predtečajni pisni test.
Pisni test morajo izpolniti in oddati pred začetkom tečaja. Po prvem dnevu bomo organizirali skupno vecerjo, kjer se bodo lahko spoznali udeleženci in inštruktorji. To pripomore k ustvarjanju primernega in bolj sproščenega učnega okolja. Na tečajih, kjer je v uporabi anglešcina, pa se za medsebojno kumunikacijo uporabljajo osebna imena brez nazivov.

ERC strogo nadzira izvedbo tečajev, direktor tečaja pa mora o poteku tečaja poročati posebni delovni skupini ERC. Na tečaju lahko učijo le tisti inštruktorji, ki so poleg tečaja za izvajalce opravili še posebni tečaj za inštruktorje, na tečaj za inštruktorje pa se povabijo samo tisti, ki jih na tečaju za izvajalce predlagajo za inštruktorje.

Tečaj DPO ERC je nova pridobitev za Slovenijo in je – v primerjavi z dosedanjimi tečaji – veliko bolj obsežen in zahteven. Primeren je za tiste zdravnike, ki se z srčnim zastojem v praksi pogosteje srečajo. Tečaj ponuja dodelan sistem razmišljanja in ukrepanja, ki tudi izkušenemu kliniku lahko ponudi primerno ogrodje za nadaljnje delo. Čas bo pokazal pravo mesto tega tečaja v izobraževanju naših zdravnikom. Najboljša popotnica tečaju so pa zadovoljni udeleženci in upam, da jih bo v bodoče še vec kot sedaj.

mag. Dušan Vlahović dr.med.
Specialist anesteziolog
Predsednik
Sveta za reanimacijo pri SZUM