PRIJAVA IN PLAČILO


NAVODILA ZA PRIJAVO IN PLAČILO

1. Izpolnite priloženo prijavnico, ki ima veljavnost predračuna.
2. Najkasneje do 4. junija 2013 nakažite ustrezen znesek na poslovni račun Slovenskega združenja za urgentno medicino pri Novi Ljubljanski Banki d.d.št. 02014-0019966250. Na nakazilu naj bodo razvidni plačnik ter priimek in ime udeleženca.
OPOZORILO: Prijav po 4. juniju 2013 ne bomo sprejemali - registracija in plačilo po tem datumu bosta mogoča le na recepciji simpozija v Portorožu!
3. Prijavnico in fotokopijo potrdila o plačilu pošljite po pošti na naslov organizatorja najkasneje do 4. junija 2013.
4. Po prejemu plačila bomo plačniku izstavili in poslali avansni račun.
5. Dokončni račun bomo plačniku izstavili in poslali po zaključku simpozija.

Na recepciji simpozija bomo sprejemali tudi plačila s kreditnimi karticami Eurocard/MasterCard in Visa.


Prvo obvestilo in prijavnica v elektronski obliki
Prijavnica


KOTIZACIJA


Zgodnja prijava
(do 4. junija 2013)
Pozna prijava
Zdravniki 290 € 320 €
Zdravniki član SZUM 270 € 300 €
Medicinske sestre, zdravstveni tehnik 240 € 270 €

Vse cene vsebujejo DDV.


KOTIZACIJA ZAGOTAVLJA

udeležbo na predavanjih, ucnih delavnicah in pogovorih s strokovnjaki, obisk razstave, zbornik predavanj, osvežitve med odmori ter udeležbo na družabnih prireditvah.


REGISTRACIJA


Registracija udeležencev bo v Grand Hotelu Bernardin v preddverju kongresnega centra 13. junija 2013 od 07.30 do 19.30 in nato vse dni simpozija od 07.30 do konca predavanj.

ODPOVED UDELEŽBE IN POVRAČILA


Če se simpozija po prijavi ne morete udeležiti, je dobrodošel nadomestni udeleženec, ki pa mora predložiti pisno pooblastilo registriranega udeleženca. Za pisne odpovedi, frankirane do vključno 25. maja 2013, povrnemo 75% plačane kotizacije, za kasnejše odpovedi pa povračila žal niso mogoča. Vsa morebitna povračila bodo izvedena po simpoziju.

 
20. MEDNARODNI SIMPOZIJ O
URGENTNI MEDICINI
13. - 15. junij 2013, Portorož