VABILO ZA POŠILJANJE PRISPEVKOV


PROSTE TEME IN PRIKAZI PRIMEROV

Sodelujete s prostimi temami in predstavitvami primerov. Izvlečekov ni potrebno pošiljati. Končne prispevke napišite v slovenščini ali angleščini na 3 straneh A4 in jih pošljite do 13. maja 2013 po elektronski pošti na dva e-naslova:

irena.petric@kclj.si
info@szum.si

Označite, ali kandidirate za ustno ali postrsko predstavitev - dokončna odločitev o tem je v rokah programskega odbora. V elektronskem sporočilu navedite natančne naslove avtorjev in kontaktne naslove oz. številke. Slikovni material oddajte v ločenih priponkah visoke resolucije, ki naj bod jasno označen skladno z oznakami v besedilu.

Rok za oddajo prispevkov: 13. maj 2013.

 
20. MEDNARODNI SIMPOZIJ O
URGENTNI MEDICINI
13. - 15. junij 2013, Portorož