STROKOVNI PROGRAM


Četrtek - prvi dan, Petek - drugi dan, Sobota - tretji dan

Skupni program
Novosti pri obravnavi bolnikov z možganskožilnimi boleznimi
Travmatologija: lahke poškodbe glave
Novosti pri reanimaciji
Urgentna kardiologija – odločanje o novih zdravilih
Medbolnišnični prevozi kritično bolnih in poškodovanih otrok
Bolečina v kosteh je lahko prvi znak malignoma
Helikopterska nujna medicinska pomoč v Sloveniji
prvih 10 let
Urgentni centri – kaj nas čaka v letu 2015
Sistem NMP v Sloveniji 2013: kje smo in kako naprej?
Proste teme in prikazi primerov

Program za zdravnike
Toksikologija
Antibiotiki v urgentni medicini

Program za medicinske sestre in zdravstvene tehnike
Obravnava redkih nujnih stanj v urgenci s stališča zdravtsvene nege
Izzivi komunikacije v urgenci
Zdravstvena nega pacienta v dihalni stiski
Proste teme in prikazi primerov

Učne delavnice
Pogovori s strokovnjaki

 
20. MEDNARODNI SIMPOZIJ O
URGENTNI MEDICINI
13. - 15. junij 2013, Portorož