Slovensko združenje za urgentno medicino
Klinični center, Interne klinike
Tajništvo, Zaloška 7
SI-1525 Ljubljana
Slovenija
 
SEDEŽ ZDRUŽENJA


Slovensko združenje za urgentno medicino
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interne klinike, Tajništvo,
Zaloška 7, SI -
1525 Ljubljana, Slovenija

Telefon: 01/ 522-5337
Fax: 01/ 522-2416
E-mail: irena.petric@kclj.siUSTANOVNI ČLANI

Primož Aplenc, Slavenka Beljanski Rogan, Andrej Bručan, Marko Gričar, Primož Hribar, Miha Kovač, Matjaž Marolt, Andrej Pernat, Marija Rajšek, Andreja Štaudohar, Milan Žnidaršič


ORGANI ZDRUŽENJA
Izvršilni odbor Rajko Vajd (predsednik),
Marko Gričar (podpredsednik),
Jelena Vilman (tajnik),
Marko Zelinka (blagajnik),
Mojca Grošelj Grenc, Simon Herman, Petra Kaplan, Gregor Prosen, Kristjan D. Sancin, Dušan Vlahović, Andrej Žmavc
Nadzorni odbor Sašo Kavčič (predsednik), Borut Kamenik,
Martina Zupančič
Častno razsodišče Primož Aplenc, Miha Kovač, Martin Možina


SVET ZA REANIMACIJO
Dušan Vlahovič (predsednik), Miša Hribar Habinc (podpredsednica),
Andrej Baraga, Andrej Bručan, Bogomir Buhanec, Marko Gričar, Borut Kamenik, Mitja Mohor, Ivan Vidmar, Marko Noč, Martina ZupančičSTATUT IN ČLANSTVO
Statut - Slovenskega združenja za urgentno medicino
Pristopna izjava

Pristopno izjavo pošljete na: info@szum.si